Grafický manuál

Tento manuál definuje základní pravidla pro práci s texty a logem Restaurace STEAKGRILL®. U jednotlivých ukázek jsou ke stažení příslušné zdrojové soubory pro účely další práce či tisku. Veškeré soubory jsou k dispozici v globální složce na GD.

Barvy Typografie Loga Piktogramy Tiskoviny

Barvy

Základní barvy vychází z loga a jsou rozšířené o tzv. doplňkové barvy pro účely piktogramu a další. Mimo uvedené barvy patří mezi základní barvy také černá a bílá. Žádné další barvy není možné v souladu s manuálem používat.

Hex
BF0000
RGB
191-0-0
Pantone
7620 C
CMYK
25-100-100-0
Hex
FFBF00
RGB
255-191-0
Pantone
7408 C
CMYK
0-25-100-0
Hex
FAE7E9
RGB
250-231-233
Pantone
705 C
CMYK
1-10-3-0
Hex
C35E67
RGB
195-94-103
Pantone
7419 C
CMYK
20-75-50-3
Hex
CC9A32
RGB
204-154-50
Pantone
7555 C
CMYK
21-39-97-2
Hex
70422a
RGB
112-66-42
Pantone
7568 C
CMYK
38-70-84-39

Styly textu a font

Základním stylem je prostý text odstavce, od něho jsou odvozené další styly. Žádné další úpravy pro uvedené styly nejsou povoleny stejně jako žádný jiný font či jiný styl jako takový. Ikonky je doporučené používat z webu Font Awesome ve formátu SVG.

Font
Frank Ruhl Libre (patkový)
Velikost (font-size)
výchozí (100 %) pro obrazovky
minimálně 8 pt pro tisk
Tloušťka (font-weight)
400 (normal)
Řádkování (line-height)
140 %
Proklad písmen (letter-spacing)
0.01 %
Barva (color)
černá na bílém pozadí
Velikost (font-size)
Nejvyšší úroveň 400 %
Druhá úroveň 220 %
Třetí úroveň 150 %
Velikost (font-size)
130 %
Řez (font-style)
kurzíva (italic)
Velikost (font-size)
150 %
Řez (font-style)
kurzíva (italic)
Velikost (font-size)
120 %
Tloušťka (font-weight)
700
Font
Roboto (bezpatkový)
Velikost (font-size)
85 %
Tloušťka (font-weight)
500
Transformace (text-transform)
Velká písmena (uppercase)

Loga

Logo je možné použít výhradně v uvedených barevných kombinacích loga a pozadí. Při použití je nutné dbát na zachování kontrastu loga vůči pozadí a tedy na jeho celkovou čitelnost. Ochrannou zónu loga je nutné zachovat bez výjimky.

Původní logo
Červené logo
Logo na červeném pozadí
Černobílé logo
Ochranná zóna loga
  • Ochranná zóna loga

Piktogramy

Piktogram je definovaný jako horní část loga zasazená do pravého dolního rohu aplikace tak, aby pravá dolní část kružnice nebyla patrná. Na rozdíl od loga je u piktogramu nutno dbát naopak na nízký kontrast, aby opticky nerušil text na popředí.

Růžový piktogram na bílém pozadí
Okrový piktogram na žlutém pozadí
Fialový piktogram na červeném pozadí
Zlatý piktogram na hnědém pozadí

Aplikace loga

U aplikací jsou možné mírné úpravy rozměrů včetně poměrů stran (vizitky, desky). Je však nutné dbát na výše uvedená pravidla. Zejména nesmí dojít k porušení požadavku na minimální velikost písma (výše). Zaoblení rohů tiskovin je volitelné a z praktických důvodů je aspoň mírné zaoblení doporučené.

Jednostranná vizitka
Oboustranná vizitka
Desky k jídelnímu lístku, varinata logo
  • Desky k jídelnímu lístku, varinata logo
Desky k jídelnímu lístku, varianta piktogram
  • Desky k jídelnímu lístku, varianta piktogram
Stálá nabídka
  • Stálá nabídka
Nápojový a vinný lístek
  • Nápojový a vinný lístek
Hlavičkový papír