Steakgrill logo

Grafický manuál

Tento manuál definuje základní pravidla pro práci s texty a logem Restaurace STEAKGRILL®. U jednotlivých ukázek jsou ke stažení příslušné zdrojové soubory pro účely další práce či tisku. Veškeré soubory jsou k dispozici v globální složce na GD.

Barvy

Základní barvy vychází z loga a jsou rozšířené o tzv. doplňkové barvy pro účely piktogramu a další. Mimo uvedené barvy patří mezi základní barvy také černá a bílá. Žádné další barvy není možné v souladu s manuálem používat.

Název
červená
Červená
Hex
BF0000
RGB
191-0-0
Pantone
7620 C
CMYK
25-100-100-0
Název
žlutá
Žlutá
Hex
FFBF00
RGB
255-191-0
Pantone
7408 C
CMYK
0-25-100-0
Název
růžová
Růžová
Hex
FAE7E9
RGB
250-231-233
Pantone
705 C
CMYK
1-10-3-0
Název
fialová
Fialová
Hex
C35E67
RGB
195-94-103
Pantone
7419 C
CMYK
20-75-50-3
Název
okrová
Okrová
Hex
CC9A32
RGB
204-154-50
Pantone
7555 C
CMYK
21-39-97-2

Styly textu a font

Výhradním fontem je bezpatkový volně dostupný font Frank Ruhl Libre. Základním stylem je prostý text odstavce. Od něho jsou odvozené veškeré další styly. Žádné další úpravy pro uvedené styly nejsou povoleny stejně jako žádný jiný font či jiný styl jako takový. Ikonky je doporučené používat z webu Font Awesome ve formátu svg.

Styl
Prostý text
Velikost (font-size)
výchozí (100 %) pro obrazovky
minimálně 8 pt pro tisk
Tloušťka (font-weight)
400 (normal)
Řádkování (line-height)
140 %
Proklad písmen (letter-spacing)
0.01 %
Barva (color)
černá na bílém pozadí
bílá na červeném pozadí
Styl
Nadpis nejvyšší úrovně
Velikost (font-size)
400 %
Barva (color)
červená nebo černá na bílém pozadí
Styl
Nadpis druhé úrovně
Velikost (font-size)
220 %
Barva (color)
červená nebo černá na bílém pozadí
Styl
Nadpis třetí úrovně
Velikost (font-size)
150 %
Barva (color)
červená nebo černá na bílém pozadí
Styl
Shrnutí (odstavec za nadpisem)
Velikost (font-size)
130 %
Řez (font-style)
kurzíva (italic)
Barva (color)
červená na bílém pozadí
Styl
Citace
Velikost (font-size)
150 %
Řez (font-style)
kurzíva (italic)
Barva (color)
černá na bílém pozadí
Styl
Definiční termín
Velikost (font-size)
120 %
Tloušťka (font-weight)
700

Piktogram

Piktogram je definovaný jako horní část loga zasazená do pravého dolního rohu aplikace tak, aby pravá dolní část kružnice nebyla patrná. Na rozdíl od loga je u piktogramu nutno dbát naopak na nízký kontrast, aby opticky nerušil text na popředí.

Piktogram na bílém pozadí
Růžový piktogram na bílém pozadí
Bitmapová varianta v PNG
Vektorová varianta v SVG
Piktogram na žlutém pozadí
Okrový piktogram na žlutém pozadí
Bitmapová varianta v PNG
Vektorová varianta v SVG
Piktogram na červeném pozadí
Fialový piktogram na červeném pozadí
Bitmapová varianta v PNG
Vektorová varianta v SVG

QR kódy

Denní nabídka QR
Denní nabídka
Tisková varianta v PDF
Stálá nabídka QR
Stálá nabídka
Tisková varianta v PDF
Nápojový lístek QR
Nápojový lístek
Tisková varianta v PDF
Vinný lístek QR
Vinný lístek
Tisková varianta v PDF

Aplikace loga

U aplikací jsou možné mírné úpravy rozměrů včetně poměrů stran (vizitky, desky). Je však nutné dbát na výše uvedená pravidla. Zejména nesmí dojít k porušení požadavku na minimální velikost písma (výše). Zaoblení rohů tiskovin je volitelné a z praktických důvodů je aspoň mírné zaoblení doporučené.

Jednostranná vizitka
Jednostranná vizitka
Tisková varianta v PDF
Oboustranná vizitka
Oboustranná vizitka
Tisková varianta v PDF
Desky k jídelnímu lístku
Desky k jídelnímu lístku, varinata logo
Desky k jídelnímu lístku, varianta piktogram
Desky k jídelnímu lístku, varianta piktogram
Podtácky
Pivní podtácky
Tisková varianta v PDF (3 varianty a zadní strana)
Prostírání s piktogramem
Prostírání s piktogramem
Tisková varianta v PDF (3 velikosti piktogramu)
Tisk stálé nabídky
Stálá nabídka
Tisk nápojového lístku
Nápojový a vinný lístek
Tisk denní nabídky
Denní nabídka
Tisk denní nabídky přímo z webu
Poukázka
Poukázka
Tisková varianta v PDF
Hlavičkový papír
Hlavičkový papír
Tisková varianta v PDF